Projektek

Rekonstrukció
Film
Kiállítás
Grafika
Szoftver
Makett
további projektek

A Pazirik név eredete

Cégünk neve a történelem iránti érdeklődésből és szeretetből született. A paziriki kultúrát viszonylag későn ismerhette meg a világ: az első sírok föltárását Szergej Ivanovics Rugyenko orosz régész kezdte meg a 20. század elején.

Pazirik a világhírűvé vált helyszín az Altaj hegység nyugati részén, az Ukok-fennsík közelében, attól északnyugatra az Ob forrásvidékén található, Oroszországban az orosz–kínai–mongol–kazah négyeshatár közelében.

Az Altaj neve az egyik értelmezés szerint tarka, sokszínű hegyeket jelöl. Minden völgy más és más, ebből kifolyólag etnikailag is igen színes volt ez a táj mindig is. A legkorábbi koroktól fogva lakták: itt került elő és vált rövid idő alatt világhírűvé az utóbbi idők egyik legjelentősebb paleolit antropológiai lelete: egy eddig ismeretlen homininához tartozó néhány csont. Az Altaj azonban további szenzációs leleteket is tartogatott a világ számára, méghozzá a szkíta népcsoport képében. A hatalmas eurázsiai kultúrkör helyi csoportját paziriki kultúrának hívják annak a lelőhelynek a neve után, ahol még az 1920-as években tárták fel az első, jég által tökéletesen konzervált szkíta fejedelmi temetkezéseket az orosz régészek a Kr. e. 6. és 3. század közötti időszakból. Itt még nem az örök jég birodalmáról van szó, hanem egy másik, máig megfejtetlen jelenségről, amikor is a föld alatt, bizonyos mélységben a kőpakolásos kurgánnal fedett sírkamrában úgynevezett jégdugó keletkezik. Ezek a jégdugók őrizték meg mintegy 2500 éven át a paziriki kultúra temetkezéseit. A halottakat színes jelenetekkel díszített nemezszőnyeggel „otthonossá” tett, tágas fakamrákban temették el, több esetben kocsival és lovakkal együtt.

Hosszú szünet után, az 1990-es években sikerült újabb leleteket a napvilágra hozniuk a novoszibirszki régészeknek, akik az Ukok - fennsíkon kutattak évekig. Itt akadtak rá az „ukoki hercegnő”-nek elkeresztelt gazdag nő sírjára. Egyik legfőbb jellegzetessége a mumifikáltságának köszönhetően kiválóan megőrződött tetoválás. A párducokat, kosokat, szarvasokat és – valós állatok különböző testrészeit ötvöző – mindenféle fantasztikus lényeket a hölgy mindkét karjára és néhány ujjpercére vitték fel kék színnel. A tetoválásokra akkor lettek figyelmesek, amikor a 19 évvel ezelőtt a jég fogságából kiszabadított hercegnő csontjait éppen át akarták szállítani az Altaj Köztársaság fővárosába (és egyetlen városában), Gorno-Altajszkba, hogy ott egy üvegszarkofágban helyezzék végső nyugalomra.

Polosmak mindenesetre azt állítja, hogy a tetoválások akkoriban mintegy személyi igazolványként funkcionáltak, hasonlóan az útlevelekhez. „A pazirikok azt hitték, hogy a tetoválások átsegítik őket a túlvilágra, ahol a családtagoknak könnyebb lesz megtalálniuk egymást” – közölte a régész.

Innen ered a Pazirik Informatikai Kft. logója is, amely egy ilyen „fantasztikus” lényt ábrázol.

Tevékenység

3D történelmi rekonstrukciókkal, történelmi animációs filmekkel és az elméleti rekonstrukciókhoz köthető interaktív tartalomfejlesztésekkel, kiállítási információs felületek készítésével, mobil applikációk fejlesztésével foglalkozó informatikai cég.

A Pazirik Kft. 2006 tavaszán alapított informatikai vállalkozás sokrétű tevékenységi körrel rendelkezik, melyek alkalmazásával az elmúlt években és jelenleg is számos komplex megvalósítást igénylő pályázati projektben vett/vesz részt.

A vállalkozás többek között teljes körű arculattervezéssel, tudományos 3D történelmi rekonstrukciókkal, kiállítások és fejlesztések 3D látványtervezésével, interaktív kiállítási multimédiás anyagok valamint mobil applikációk tervezésével és programozásával, komplex térinformatikai feldolgozással, kutatói adatbázis

tervezéssel és fejlesztéssel, 3D nyomtatással és történelmi makettek készítésével, kiadványszerkesztéssel valamint e megoldások egymást kiegészítő és erősítő összehangolásával foglalkozik.

A sokrétű, teljes folyamatokat felölelő kiállítás-rendezések, az információtechnológia legújabb vívmányainak, kutatási eredményeinek bevonása a mindennapi felhasználók életébe az informatika, grafika, 3D virtuális világ, a térinformatika és az ezekhez sok szálon kapcsolódó munkaterületek szakembereinek folyamatos bevonását jelenti a cég tevékenységeibe.

Termékek/szolgáltatások

Cégünk fő tevékenységében az elmúlt években a történelmi 3D rekonstrukciók és az ezekhez kapcsolódó passzív illetve aktív digitális tartalmak fejlesztése vált hangsúlyossá, mely mind a turizmus, mind az oktatás és a kultúra területén fontos tartalmi szereplőként jelenik meg a hazai piacon. A fejlesztett szoftverek és technológiai eszközök segítségével új, élményszerűbb prezentációs megjelenést értünk el a tudományos információk közvetítése területén. A Pazirik Kft. által fejlesztett innovatív tartalmak a társadalom teljes spektrumát érintik, a fiatal korosztálytól a legidősebb korcsoportig. Újdonság az alkalmazott grafikai és technológiai megoldások komplex alkalmazása. A mobiltelefonok és tablet eszközök segítségével a kialakított digitális és interaktív tartalmak ma már az adott történelmi helyszíneken is elérhetőek és megismerhetőek.

Fejlesztések/fejlődési lehetőségek

A kialakított digitális tartalmaink és az általuk fejlesztett virtuális világok mind hazai, mind nemzetközi piacon nagy érdeklődést váltott ki. A dinamikus technológiai és szoftveres fejlődésnek köszönhetően az alkalmazott eszközök és keretrendszerek is folyamatosan változnak, a fejlesztés dinamikusan fejlődik, mind vizuális, mind technológiai szinten. A rekonstruált történelmi terek és digitális tartalmak bemutatásában további korlátlan fejlesztési lehetőséget jelentenek a legújabb virtuális megjelenítők (Virtual Reality technológiák, Oculus Rift) valamint a dinamikusan fejlődő játékmotorok alkalmazása, és a fejlődő beltéri navigációs megoldások felhasználása, valamint az új prezentációs eszközökhöz történő optimalizálási folyamatok.

Szakmai potenciál, innováció

A cég által fejlesztett technológiák előnye, hogy a korábbi rekonstrukciós és prezentációs eszközök mellett egy rendkívül látványos, a modern technológiai eszközök tudását és lehetőségeit maximálisan kihasználó fejlesztés jött létre. A cég által fejlesztett tartalmak fontos szlogenjei a „Játszva tanítás” és a „Lásd a láthatatlant”, melyek pontosan kifejezik az általunk képviselt irányokat és elveket.

Az általunk fejlesztett technológia lehetővé teszi, hogy a történelmi helyszínen is elérhetőek és összehasonlíthatóak legyenek a digitális rekonstrukciós anyagok a valósággal, így érthetőbbé válnak az elméleti rekonstrukciók, és hatékonyabban közvetíthetőek a történelmi ismeretek.

Új piacokon való megjelenés

Az alábbi piaci szegmensekben szeretnénk megjelenni a szolgáltatásunkkal itthon és a külpiacokon egyaránt:

 • Virtual Reality technológiák és szoftverek fejlesztése
 • Game Engine irányú fejlesztések
 • 3D nyomtatási technológiák fejlesztése és hasznosítása
 • Globális múzeumi és turisztikai piac
 • Turisztikailag kiemelt, történelmi helyszínek mind hazai, mind nemzetközi szinten
 • Oktatási terület, mind hazai, mind nemzetközi szinten

Horizont 2020

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KOMPLEX TRÉNING FELKÉSZÍTÉSEN VETTEK RÉSZT A PAZIRIK INFORMATIKAI KFT. MUNKATÁRSAI

A Pazirik Informatikai Kft. sikeresen zárta a GOP-3.3.4-15-ös kódjelű pályázat keretében megvalósított átfogó fejlesztési projektet. A pályázat megvalósítása során a vállalkozás munkatársainak a Horizont 2020 program megismerésére, a Horizont 2020 program pályázati kiírásain való induláshoz szükséges felkészülésre nyílt lehetőségük. A 10,74 millió forintos uniós támogatással megvalósult projekt során innovációs tanácsadást vett igénybe a Pazirik Informatikai Kft.

A pályázat megvalósítása során a Pazirik Informatikai Kft. munkatársai egy komplex tréning keretében felkészítést kaptak többek között a közvetlen brüsszeli források elérésének lehetőségéről. Emellett az EU eddigi legnagyobb kutatás-fejlesztési és innovációs forráskerete, a H2020 alapján a cég számára szóba jöhető témaötletek azonosítása, elemzése, szűrése is megtörtént és a potenciális H2020 pályázati ötletek megvalósításának tervezése és előkészítése is lezajlott.

Az új piacokon való megjelenés érdekében mind a hazai, mind a nemzetközi lehetőségek felé nyitni kívánunk a projekt során megvalósuló fejlesztések eredményeinek felhasználásával.
Céljaink elérése érdekében elvégeztük a PIC és a HITA regisztrációt, illetve honlapunk folyamatos fejlesztése révén bemutathatóvá váltak kiemelt projektjeink, amelyekről az információk már angol nyelven is elérhetőek.

A projekttel új szintre emeltük a belső erőforrások felmérésének, a stratégiai fejlesztési irányok meghatározásának és a nemzetközi együttműködések kialakításának képességét.

A megvalósulás eredményeként el kívánjuk érni, hogy mind hazai, mind nemzetközi szinten az általunk fejlesztett technológiák és tartalmak szélesebb körben megismerhetővé váljanak, és megfelelő tudásra tegyünk szert a fejlesztési irányok meghatározásának, az értékesítési csatornák kialakításának területén.

Külföldi partnerkapcsolatainkban előrelépést várunk a nemzetközi hálózatosodás alapjairól szóló szakmai tanácsadási napoktól, hiszen termékeink jelentős érdeklődésre tartanak számot mind a 3D-s képalkotási technológiákat fejlesztő vállalkozások, mind turisztikai vállalkozások részéről. A kommunikációs és marketing rendszereink fejlesztése révén elérhetővé és megszólíthatóvá válnak új célcsoportok is, valamint az életszerű és eddig rejtett részleteket is bemutató prezentációk közelebb hozhatják a tudásanyagot a tanulók számára. Az általunk fejlesztett termékekkel kapcsolatban a legnagyobb kihívást a tartalomfejlesztésen túl az jelenti, hogy a digitális képalkotási technológiák rendkívüli ütemű fejlődésének lekövetése mellett az elért eredményeket minőségromlás nélkül tudjuk konvertálni mobil eszközökre. A visszajelzések és értékesítési tapasztalatok alapján az eddig kialakított digitális tartalmak további fejlesztése csak a párhuzamosan történő szolgáltatási és tartalmi bővítéssel együtt értelmezhető.

A projekt által megvalósított képzések és tanácsadási napok hozzájárulnak a H2020 keretében megjelenő pályázati alrendszerek megismeréséhez, az önálló nemzetközi hálózat-építési és partnerkeresési potenciál fejlesztéséhez, valamint a dinamikusan fejlődő és gyorsan aktualitásukat vesztő trendek által meghatározott piacon a megfelelő fejlesztési és ügyfélkapcsolati stratégiák kialakításához.

Munkatársaink

 • Balogh András Ügyvezető
 • Tóth Zsuzsanna Ügyvezető
 • Sandó Norbert Projektvezető
 • Pámer András Művészeti vezető
 • Hasenauer Rajmund Grafikus
 • Kiss Csenge
  Kiss Csenge Grafikus
 • Kontár Emese Grafikus
 • Kovács Zoltán Fotós
 • Majoros Adrián
  Majoros Adrián Videószerkesztő
 • Maróti Zoltán 3D grafikus
 • Menyhárt Gábor 3D grafikus
 • Mihályi Zsolt 3D grafikus
 • Paróczy Tibor Vezető szoftverfejlesztő
 • Sebestyén Zsolt Szoftverfejlesztő
 • Szakonyi Balázs 3D grafikus
 • Szolykó Dávid Videószerkesztő
 • Szőke Balázs Szakértő

Iroda

E-mail

Küldj üzenetet!
pazirik@pazirik.hu

Iroda

Posta címünk:
7630 Pécs, Baranyavár u. 42.

Lépjen velünk kapcsolatba!