Somogyvár

A legendák szerint Koppány vezér, a Somogyi hercegség örököse a mai Somogyvár területén vagy a közelében rendelkezett vezéri szállással, és innen indult lázadó serege Veszprém ostromára 997-ben. A Kupa-várhegyen végzett ásatások során egyértelműen bebizonyosodott, hogy az 1091-ben Szent László király által felszentelt Szent Egyed bencés monostor körül valószínűleg csak a XII. században épült várfal. A király által Franciaországból behívott bencés szerzetesek számára 1091 és 1095 között építtetett apátság az egyik legnagyobb és legelegánsabb létesítménye volt a kornak, tiszta lombardiai román stílusban épült és nagyjából 2,5 hektáron terült el. A szerzeteseket a Saint Gilles-i apátság küldte Magyarországra, valamennyien franciák voltak, és az alapítás után még hosszú időn át minden barátot Franciaországból küldtek ide. Az apátságban a középkor jelentős kultikus és kulturális központja alakult ki, s az 1220-as évektől már hiteleshelyi levéltárként is működött. A királyi birtokon létrehozott épületegyüttes egyben ispánsági központ, azaz vármegyeszékhely is volt. A somogyvári királyi vár 1163-tól gyakran szerepelt okleveleinkben. A XIII. század végén Henrik fia Miklós foglalta el, akitől rövid idő után III. András király visszaszerezte. Luxemburgi Zsigmond király 1410-ben királyi városként adományozta Marczali Miklósnak és Dénesnek. Ekkorra a vár már romos volt, melyet a Marczaliak sem építettek újjá, és ezután sem szerepel okleveleinkben. A kolostort és a templomot hozzávetőlegesen a 16. század első feléig használta a rend. A török veszély erősödésével, a Mohácsi vereség után végvárrá kezdték átépíteni a templomot és a kolostorépületet. A főkapukat, ablakokat befalazták, a templomtornyokból bástyákat alakítottak ki. A nyugati homlokzat elé egy kisebb őrtorony épült. Az 1543-ban ideérkező török csapatok azonban megostromolták és kifosztották az apátságot. A szerzetesek később nem tértek vissza. A törökök erődítményül használták az épületeket, majd az egykor pompás kolostorépület és a hatalmas templom lassan az enyészeté lett.

 

Az elméleti rekonstrukciók szakértői munkáját Buzás Gergely és Szőke Balázs végezték.

  • Megrendelő

    Forster Központ

Megtekintés