Drégely vára

Buda eleste után az ország határvidékké váló belső területein a korábban jelentéktelen kis hegyi várak végvárakká váltak, így tulajdonosaik igyekeztek minél hamarabb védhetővé tenni őket, bár ez szinte reménytelen vállalkozás volt. Egy ilyen tragikus véget ért történet Drégely váráé.
A Börzsöny-hegység egy meredek hegygerincén épült várat a Hont-Pázmány nemzetség tagjai építették a XIII. század második felében. Első említése 1285-ből maradt fenn. A korai vár szabálytalan alaprajzú, hosszúkás, kőfalakkal övezett épület volt. Keleti oldalát a meredek sziklafal határolta, nyugati falának belső oldalához kétszintes faépület támaszkodott. 1311-ben Csák Máté szerezte meg, akinek 1321-ben bekövetkezett halála után királyi birtokba került, és a honti ispán vára lett. Zsigmond király 1390-ben a Tariaknak adta, de 1424-ben visszaváltotta tőlük. 1438-ban Albert király az esztergomi érsekeknek adományozta, akik pusztulásáig a birtokosai maradtak.
A XIII. századi vár jelentősebb átépítéseire csak a XV-XVI. század fordulóján került sor. Ekkor épült ki a külső várfal és a belsővár déli tornya, majd a belsővár keleti várfala és vele együtt az északi torony.
Mikor Buda 1541-ben a törökök kezére került, a kicsiny vár hirtelen végvárrá vált. Feltehetően ekkor építették fel kapuja elé az ágyútoronnyal erősített barbakánt, a külső várfalakat pedig megvastagították. 1551-ben azonban lőporrobbanás rongálta meg az erősséget. 1552-ben Szondi György várnagy mindössze 150 védővel, csekély készletekkel és egy megrongálódott várban várta Ali budai pasa 12000 fős, ostromtüzérséggel felszerelt seregét.
A hősies, de reménytelen küzdelem négy napig tartott, a törökök végül rommá lőtték a várat, melynek védői az utolsó csepp vérükig harcolva estek el. A romos erődítményt többé nem állította helyre senki. A törökök a vár alatti faluban építettek palánkvárat, de a jó kilátást biztosító várromokat még a XVII. században is őrhelyként használták. A vár rekonstrukcióját Mordovin Maxim, Simon Zoltán és Szőke Balázs szakértői munkája alapján készítettük el.

  • Megrendelő

    Drégelypalánk Község Önkormányzata