Történelmi Pécs

A rómaiak alapították Sopianae városát a Kr. u. első század második felében, amikor a Római Birodalom Pannonia provinciája volt a Dunántúl. Jelenleg nem tudjuk, mikor emelkedett városi rangra Sopianae. A kereszténység a városban a IV. század első felében terjedt el. Az első keresztény temetők ebben a korban keletkeztek, azon a helyen, ahol ma a pécsi bazilika áll. A század végére a barbár betörések és a hunok hódításai következtében a rómaiak elhagyták a várost. Nagy Károly csapatainak megérkezésekor már avarok és szlávok lakták. Rövid időre a Frank Birodalom uralma alá került a területet. A honfoglalás után Pécs fontos egyházi központ, püspöki székhely lett. A török korban miután elfoglalták az oszmán hódítók, megerősítették és szandzsákszékhellyé formálták Pécset. A templomokat mecsetté alakították, fürdők, türbék épültek, Korán-iskolákat alapítottak, a Tettyén szufi kolostort is építettek. Pecsuj jelentős balkáni kereskedővárossá alakult, aminek szépségét a híres török utazó, Evlija Cselebi Isztambulhoz hasonlítja. A város szerteágazó történelmi múltját bemutató animációs filmjeink a római kori ókeresztény temetkezésektől a török korig bezárólag mutatják be a város építéstörténetét. A filmek megtekinthetőek a város különböző kiállítóhelyein.

  • Megrendelő

    Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

Megtekintés