Egerszeg a 17. század derekán

Mára az egykori egerszegi várból semmi sem látható, csupán a helyén a 18–20. században kiépült vármegyeház és börtön, valamint az utcarendszer őrzi emlékét Zalaegerszeg központjában. A területen zajlott régészeti ásatások során azonban napvilágot látott az egykori palánkvár falainak cölöplyukakból álló nyomvonala különböző szakaszokon. A 17. századi vár virtuális rekonstrukcióját Vándor László és Orha Zoltán régészek segítségével, a több évtizedes régészeti kutatások eredményeire támaszkodva, valamint a vár 16–17. századi inventáriumait és ábrázolásait felhasználva, Buzás Gergely építészeti modelljei alapján készítettük el. Az erődítés hitelesítéséhez Kelenik József szakértelmét hívtuk segítségül. Kevés korabeli ábrázolása közül, Johann Le Dentu osztrák hadmérnök képe a legrészletesebb, mely a 17. század közepén ábrázolja a várat – régészeti adatok és írott források mellett ez az ábrázolás képezte alapját az itt látható elméleti rekonstrukciónak. Csak Jakob Holst hadmérnök 1665-ös helyszínrajza is feldolgozásra került, és ezzel elmondhatjuk, hogy Egerszeg összes korabeli ábrázolását felhasználtuk a munkához. Megtiszteltetés volt együtt dolgozni Zalaegerszeggel és a Göcseji múzeummal, köszönjük szépen mindenkinek a közös alkotó munkát!

  • Megrendelő

    Göcseji Múzeum